سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برترین پارسایى نهفتن پارسایى است . [نهج البلاغه]

همه ما داستان ادم و حوا را خوانده یا شنیده ایم/  به نوعی این داستان را بایستی به صورت روحانی نه جسمانی

دید / یعنی ادم را بخش مذکر درون و حوا را بخش مونث درون دید / یعنی مردان و زنانی که در

روی کره زمین زندگی میکنند هر دو مثل هم هستند / یعنی هر انسانی هم مذکر است و هم مونث /یعنی هر مرد

در حالی که خصوصیات مردانه اش اشکار است / وجه پنهانی دارد که احساسات و عواطف روان زنانگی

اوست که پنهان است / و بر عکس زنان بخش عواطف انان اشکار است و بخش عقل وتعقل انها که مربوط به

روان مردانگی انها است پنهان است / و در این دنیا هم مرد و هم زن در به در به دنبال نیمه گمشده اش در

جهره این زن یا ان مرد می گردند / یعنی در حالی که من و تو مرد و زن هستیم / یک وجه اشکار ما درحال

کار است و ما بایستی وجه دیگر خود را شناسایی کنیم و انرا به کار گیریم / یعنی وجه بیرونی مرد که تعقل و

قدرت و منطق وووو است / وجهی دیگری دارد که بسیار لطیف است / که حتی از برگ گل لطیف تر /گلی

سرخ در درون تمامی مردان است که در انتظار ظهور بسر میبرد / که با ظهور خود محبت وعشق ومهربانی

وصلح و دوستی ووووو را به ظهور میرساند واین نیمه گمشده همه مردان است که به اشتباه در چهره زنان

بیرونی میگردند و هیچگاه نمی توانند پیدا کنند / وجه اشکار زنان لطافتی است از عشق و محبت و عواطف

وصلح و دوستی ووووو / ولی زن هم در درون خودش قدرتی نهفته از عقل و دانایی وحکمتی بی پایان دارد

که می تواند با تکیه بر این نیمه گمشده اش / احتیاج به هیچ مردی نداشته باشد  / یعنی نیمه گمشده زنان در          چهره هیج مردی نیست /انچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد / پس هر مرد و هر زن بایستی

خود را بشناسند / وقتی نادان بر خودیم مجبوریم که نیمه گمشده خودمان را در بیرون از خودمان در سیمای

این مرد یا این زن بیابیم و اکثریت ما در این دنیا به خاطر جهل مان سرگردانیم / هر بار که به وصالی رسیدیم

دیدیم او ان نیست / وباز به دنبال کسی دیگر راه افتادیم و باز و باز و .

داستان ادم و حوا/ یک داستان نیست / بلکه یک نمودی از درون تمامی انساهاست که میخواهد من و تو با بخش های

نهفته درون روبرو شویم و ازدواج و وحدت درونی را با اتحاد این دو بخش /تجربه کنیم تا ان اتفاق که ابستنی

ماست روی دهد  / میبینید که مردان هم توانایی باردار شدن در درون انها هست / و  انسان     بعد از این

بارداری متولد خواهد شد .پاینده باشید.

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط صبوری 93/6/13:: 12:43 صبح     |     () نظر

درباره

صبوری
هدف از ایجاد این وبلاگ احساس وظیفه ایی است که اولا سپاس از خداوند برای توفیق این فرصت برای خودشناسی در کنار استاد و معلمی که مرا تا ابد بنده خدا کرده و دوم برای آن حتی تویی که نیازمند و طالب کشف ومکاشفه وبنده گی نظم و هماهنگی و هارمونی هستی.در ضمن آنچه مینویسم فقط نظرات شخصی است و هیچگاه بی احترامی و هتک حرمت به هیچ دینی در مرام من وجود نداردکه من عاشق تمام پیامبران خداوند بلاخص حضرت محمد (ص) هستم وهرکسی کوچکترین بی احترامی به اعتقادات و باورهای انسان کنداز خدا پرستی دور است ,اگر دیدگاه من با شما یکی نیست این به دلیل تفاوتی است که در اندیشهای ماست وهیچ چیز دیگری نیست ودر این راه ما هم سفرانی همراه به سمت خداوند هستیم و در این راه من محتاج راهنمایی های شما انسان بزرگ هستم
صفحه‌های دیگر
پیوندها
لیست یادداشت‌ها
آرشیو یادداشت‌ها